Mercy Ships Holland in 2020
in vogelvlucht

Totale inkomsten

€ 7.206.000

Totaal aantal donateurs

29.692

Januari – eind maart

Dakar, Senegal

April – december

Granadilla, Tenerife (onderhoud)

Januari – eind maart

Dakar, Senegal

April – december

Granadilla, Tenerife (onderhoud)

Aantal operaties

1.407

Aantal patiënten

1.285

Getraind lokaal medisch personeel

1.199

Deelnemers mentorprogramma

87

Waar ging uw euro naartoe?

Nederlandse bemanning

Vrijwilligers met een verblijf van twee jaar of langer

16

Vrijwilligers voor een korte periode

43

Aanmeldingen

102

Van de totale bemanning

ca. 25%

Inkoop

28

Verstuurde containers

€ 512.000

Aan kortingen en gedoneerd gekregen materiaal

2020: een ongekend jaar

Voorwoord van onze bestuursvoorzitter

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de coronacrisis, en dus als een jaar met grote uitdagingen voor ons allen en ook voor Mercy Ships. Het virus bracht ons terug naar de essentie: we zijn als mensen zeer kwetsbaar en afhankelijk. Die afhankelijkheid ervaren we ook in onze missie en roeping.

Voor Mercy Ships was het ook een jaar van onverwachte veranderingen. De inzet van de Africa Mercy in Senegal moest plotseling worden afgebroken, vrijwilligers werden gerepatrieerd en we namen helaas vroegtijdig afscheid van de meest kwetsbaren in Senegal, die we zo graag wilden helpen. Tegelijkertijd hebben we in dit moeilijke jaar heel veel mogen betekenen. Meer dan 1,5 miljoen beschermende middelen als mondkapjes, jassen en schoenen werden gedoneerd aan 11 Afrikaanse landen. Lokale gezondheidswerkers kregen online training en konden zo doorgaan met het uitvoeren van medische behandelingen. Juist in deze periode is dat van enorm belang.

Maar er was meer: ons nieuwe varende ziekenhuis, de Global Mercy, is afgebouwd en hoopt eind 2021 af te meren in Rotterdam. Een bezoek aan de Global Mercy zal ongetwijfeld een hoogtepunt zijn in de geschiedenis van Mercy Ships Nederland. Een geweldige ontwikkeling. We hopen dat dit schip velen tot zegen mag zijn. Onze capaciteit zal meer dan verdubbelen! Tegelijkertijd vraagt dit ook meer inzet van onze zeer gemotiveerde vrijwilligers, donateurs en medewerkers.

Als bestuursvoorzitter ben ik dankbaar voor de groei die er ook in dit jaar weer was, in vele opzichten, voor Mercy Ships Holland. U leest het in dit jaarverslag. Tegelijk weten we dat we stappen zullen moeten blijven zetten om twee schepen in de vaart te houden.

Wij vragen om uw gebed. Daarbij zijn wij dankbaar voor uw inzet en giften. Samen maken we de missie van Mercy Ships mogelijk. Ook in het komende jaar streven we ernaar het model van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.

Namens het bestuur en medewerkers van Mercy Ships,

Jan van den Bosch
Bestuursvoorzitter Mercy Ships Holland

Wat
doet Mercy Ships?

Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie die gratis chirurgische zorg biedt aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt met de inzet van honderden professionele vrijwilligers, op het grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld.

Mercy Ships werkt nauw samen met gastlanden waar het schip aanmeert. Door lokale gezondheidsprofessionals te trainen en ziekenhuizen en klinieken op te knappen, helpen we landen om de gezondheidszorg structureel te verbeteren. Sinds de oprichting in 1978 door Don en Deyon Stephens heeft Mercy Ships medische zorg verleend in meer dan 70 landen. Daarmee zijn meer dan 2,84 miljoen mensen geholpen. Ook zijn ruim 55.000 lokale gezondheidsprofessionals getraind.

Impact en focus

Ook in de 21e eeuw is het werk van Mercy Ships nog altijd hard nodig. Wereldwijd hebben 5 miljard mensen geen toegang tot veilige en betaalbare chirurgische zorg. Elk jaar overlijden hierdoor bijna 17 miljoen mensen, terwijl een veelvoud daarvan pijn lijdt of langs de kant staat in de samenleving. Dat is een van de grootste gezondheidscrisissen van onze tijd. Sinds 1990 richt Mercy Ships zich volledig op het verlenen van zorg in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Bijna de volledige bevolking van deze landen heeft geen toegang tot veilige en betaalbare chirurgische zorg. Ook behoren veel van de landen in deze regio tot de minst ontwikkelde landen volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties. Een groot deel (80%) van de inwoners in deze landen woont binnen 150 kilometer van een haven. De inzet van een ziekenhuisschip is daarmee een zeer effectieve manier om op een veilige manier zoveel mogelijk mensen te helpen.

Onze vrijwilligers

Om een ziekenhuisschip te runnen heb je een toegewijde groep vrijwilligers nodig met verschillende vaardigheden en talenten. Van medisch specialisten en verpleegkundigen tot IT’ers en cateringmedewerkers. Elke dag zijn er zo’n 400 vrijwilligers in touw aan boord van de Africa Mercy en aan land waar wij met de lokale gezondheidszorg werken aan Medical Capacity Building (‘MCB’). Per jaar werken er zo’n 1.300 verschillende mensen uit meer dan 60 landen aan boord van het schip. Alle vrijwilligers betalen zelf kost en inwoning om aan boord te kunnen werken. Dit betekent dat elke euro die Mercy Ships ontvangt, wordt aangevuld met meer dan 5 euro aan giften in natura en diensten. Zo kan Mercy Ships medische zorg en ontwikkelingshulp leveren voor een fractie van de gebruikelijke kosten.

Mercy Ships brengt, vanuit het geloof in Jezus, hoop en genezing aan de allerarmsten.

Hoe
werkt Mercy Ships?

Fase 1. Samen voorbereiden

Aan welk soort zorg is het meest behoefte in een land? Hoe zit het zorgsysteem in elkaar? Welke organisaties zijn er allemaal betrokken? Hoe kunnen we samenwerken en versterken wat er al is in een land? Dat zijn belangrijke vragen als we een uitzending van het schip voorbereiden. We bouwen tijdens deze voorbereidingsfase goede relaties op met de overheid en andere organisaties in een land, zodat we straks de grootst mogelijke impact kunnen realiseren. Samen tekenen we een protocol van commitment. Daarin staat wat we met elkaar willen bereiken. De doelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de praktische voorbereiding van de uitzending vindt in deze fase plaats. Zo kijken we goed wat er nodig is om veilig en goed ons werk te kunnen doen in de haven waar we aanmeren.

Fase 2. Uitzending van het schip

Tien maanden ligt ons ziekenhuisschip in de haven van het gastland. Op het schip bieden we in die maanden gratis chirurgische en tandheelkundige hulp aan duizenden mensen. Het gaat bijvoorbeeld om het herstel van gespleten lippen, waardoor kinderen weer gewoon kunnen eten en drinken. Of het verhelpen van staar, waardoor mensen hun zicht behouden en kunnen blijven werken. Daarnaast bieden we palliatieve zorg en specialistische chirurgische zorg, zoals complexe schedeloperaties of hersteloperaties bij brandwonden. We vinden het belangrijk om iets achter te laten als ons ziekenhuisschip naar de volgende haven vertrekt. Daarom knappen we klinieken en ziekenhuizen op en laten we nieuwe medische apparatuur achter. Ook trainen we op het schip lokale chirurgen, oogartsen, anesthesisten, tandartsen en verpleegkundigen. Verder geven we cursussen aan land over bijvoorbeeld hygiëne en gezonde voeding. Veel deelnemers aan onze trainingen en programma’s blijven hun kennis delen binnen hun eigen gemeenschappen, waardoor vaardigheden worden doorgegeven en er een erfenis wordt gecreëerd die generaties lang benut kan worden.

Fase 3. Nazorg en ondersteuning

Nadat ons ziekenhuisschip weer verder is gevaren, keren medewerkers van Mercy Ships nog regelmatig terug naar een land. Hoe gaat het met de medische organisaties en lokale gezondheidsprofessionals waarmee we samenwerkten? Waar lopen ze tegenaan en hoe kunnen we ze ondersteunen om zelf de zorg in hun land verder te verbeteren? En wat kunnen we zelf leren, zodat we een volgende keer een nog grotere impact kunnen realiseren? Dat is waar we in deze fase naar kijken. We bezoeken ook patiënten die we ontvingen aan boord van ons ziekenhuisschip. Hun veranderde levens zijn een continue bron van inspiratie en motivatie om ons werk verder uit te breiden.

Wat deed Mercy Ships

in 2020? 

Senegal

Aan het begin van 2020 lag ons ziekenhuisschip in de haven van Dakar, de hoofdstad van Senegal. Door de uitbraak van de wereldwijde coronapandemie moesten we ons bezoek voortijdig afbreken. Toch wisten we veel van onze doelen bijna of zelfs geheel te behalen.

Senegal heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in de gezondheidszorg. De hoofdstad Dakar heeft een relatief robuust gezondheidssysteem, maar in het binnenland hebben nog steeds veel mensen geen toegang tot zorg. 75% van de patiënten op ons schip kwam dan ook vanaf het platteland. In totaal voerden we 1407 operaties uit en trainden we 1199 gezondheidsprofessionals. Verder is de Sangalkam Dental Clinic opgeknapt. Hier voeren de tandartsen van Mercy Ships hun behandelingen uit. Na afloop van onze periode in Senegal zijn de kliniek en de nieuwe apparatuur overgedragen aan Senegalese tandartsen. Ook is er een HOPE-centrum ingericht, waar patiënten na hun operatie veilig kunnen herstellen. Ook deze faciliteit is na het vertrek van de Africa Mercy overgedragen aan de overheid.

Operaties per specialisatie

Het volgende overzicht geeft de totale aantallen voor onze werkperiode in Senegal. 1.407 operaties in totaal.

6.8 zieken

per 100.000 mensen in Senegal

30 ziekenhuisbedden

per 100,000 mensen in Senegal

1 tandarts

per 100.000 mensen in Senegal


Chirurgie
patiënten

Trainingen gegeven

1.199

Mentorschappen

87

clock

Uren aan training en mentorschap

55.300

In deze landen hielpen we in 2020

Fase 1: Voorbereiden

Gambia, Democratische Republiek Congo en Sierra Leone

Fase 3: Nazorg en evaluatie

Kameroen, Guinee, Senegal

Fase 2: Uitzending

Senegal

Meer dan 1,5 miljoen beschermingsmiddelen doneerden we aan de volgende landen: Benin, Liberia, Madagaskar, Sierra Leone, Togo, Democratische Republiek Congo, Ghana, Guinee, Kameroen, en Senegal

Fase 1: Voorbereiden

Gambia, Democratische Republiek Congo en Sierra Leone

Fase 2: Uitzending

Senegal

Fase 3: Nazorg en evaluatie

Kameroen, Guinee, Senegal

Meer dan 1,5 miljoen beschermingsmiddelen doneerden we aan de volgende landen: Benin, Liberia, Madagaskar, Sierra Leone, Togo, Democratische Republiek Congo, Ghana, Guinee, Kameroen, en Senegal

GUINEE

In 2019 lag de Africa Mercy in Conakry, de hoofdstad van Guinee. Medewerkers van Mercy Ships bezochten het land in 2020 om te kijken hoe de impact van die periode vastgehouden en uitgebouwd kan worden. Daarbij bleek dat tandheelkundestudenten op de universiteit afstuderen zonder dat ze op een goede manier praktijkervaring kunnen opdoen. Mercy Ships droeg daarom financieel bij aan het renoveren, inrichten en uitrusten van een trainingsruimte. Hierdoor kunnen nieuwe generaties tandartsen in Guinee hun patiënten straks beter helpen.

Zo speelden we in

op de coronaepidemie

De coronapandemie die in 2020 uitbrak, had een grote impact op het Afrikaanse continent. Naast een gezondheidscrisis leidde het virus ook tot een economische crisis. Want afstand houden in een sloppenwijk of thuisblijven als je geen eten hebt? Dat is onmogelijk.

Hoewel ons ziekenhuisschip vroegtijdig de uitzending naar Senegal moest beëindigen, vonden we nieuwe manieren om Afrikaanse landen te steunen. Zo hebben we veel van onze trainingen online beschikbaar gemaakt en ontwikkelden we nieuwe trainingen om zorgmedewerkers in Afrika te helpen bij het tegengaan van de coronapandemie.

Ook doneerden we onze voorraden en persoonlijke beschermende kleding zoals chirurgische mutsen, beschermende brillen, gezichtsmaskers, handschoenen en infraroodthermometers. Dat deden we aan onze Afrikaanse partners in Benin, Kameroen, Congo, de Democratische Republiek Congo, Ghana, Guinee, Liberia, Madagaskar, Senegal, Sierra Leone, en Togo.

Uiteraard ging onze zorg ook uit naar vrijwilligers aan boord van de Africa Mercy. Zo vroegen we geen bijdrage van de bemanning en hielpen we bij de repatriëring van bemanningsleden die vanwege de coronacris van het schip terug naar huis moesten reizen.

Terwijl de pandemie voortduurt zijn we vastbesloten om onze Afrikaanse partners te blijven steunen en ons werk aan boord van de Africa Mercy zo snel mogelijk weer te hervatten.

‘De pandemie verspreidt zich nog steeds langzaam maar zeker door Afrika en de maatregelen die landen nemen om de impact te verminderen, moeten versterkt worden. Om adequaat te reageren op deze aanhoudende epidemie heeft Afrika onze steun nodig. Dat is de reden dat Mercy Ships betrokken is bij het stop COVID-19 initiatief in Afrika.’

Dr. Pierre M’Pele, Directeur Afrika Kantoor, Mercy Ships

Maart

Mercy Ships schenkt € 99.209 aan een hulpfonds voor Senegal, dat lokale zorgmedewerkers steunt in het gevecht tegen het coronavirus.

Mei

Het Team Geestelijke Gezondheid van Mercy Ships start met het geven van cursussen aan verzorgers in Liberia, Togo, Benin, Democratische Republiek Congo en Kameroen. Ook gaan er infraroodthermometers en beschermende kleding naar Togo.

Juli

We doneren beschermingsmiddelen en voorraden aan het Benin Teaching Hospital. Dit ziekenhuis in Cotonou is de plek waar Dr. Agbessi werkt als de eerste reconstructieve chirurg van het land.

November

In 6 zeecontainers leveren we 100.800 haarnetjes, 100.800 schoenbeschermers, 48.000 maskers, 87.000 handschoenen, 96.000 isolatiejassen voor de bestemmingen Benin, Togo, Ghana, Kameroen, Liberia en Madagaskar.

April

De eerste online trainingen zijn beschikbaar, waaronder een nieuwe crisismanagementtraining. Ook verscheepten we persoonlijke beschermingsmiddelen naar Benin, Liberia, Sierra Leone en Madagaskar.

Juni

Er komen leveringen persoonlijke beschermingsmiddelen aan in de Democratische Republiek Congo, Ghana en Benin. In dat laatste land geeft Dr. Agbessi, chirurg getraind aan boord van de Africa Mercy, training over infectiebeheersing.

Oktober

We doneren een zeecontainer met 16.800 haarnetjes, 16.800 schoenbeschermers, 8000 maskers, 14.500 handschoenen en 16.000 isolatiejassen aan Guinee voor de Gamal Dental Clinic.

Maart

Mercy Ships schenkt € 99.209 aan een hulpfonds voor Senegal, dat lokale zorgmedewerkers steunt in het gevecht tegen het coronavirus.

April

De eerste online trainingen zijn beschikbaar, waaronder een nieuwe crisismanagementtraining. Ook verscheepten we persoonlijke beschermingsmiddelen naar Benin, Liberia, Sierra Leone en Madagaskar.

Mei

Het Team Geestelijke Gezondheid van Mercy Ships start met het geven van cursussen aan verzorgers in Liberia, Togo, Benin, Democratische Republiek Congo en Kameroen. Ook gaan er infraroodthermometers en beschermende kleding naar Togo.

Juni

Er komen leveringen persoonlijke beschermingsmiddelen aan in de Democratische Republiek Congo, Ghana en Benin. In dat laatste land geeft Dr. Agbessi, chirurg getraind aan boord van de Africa Mercy, training over infectiebeheersing.

Juli

We doneren beschermingsmiddelen en voorraden aan het Benin Teaching Hospital. Dit ziekenhuis in Cotonou is de plek waar Dr. Agbessi werkt als de eerste reconstructieve chirurg van het land.

Oktober

We doneren een zeecontainer met 16.800 haarnetjes, 16.800 schoenbeschermers, 8000 maskers, 14.500 handschoenen en 16.000 isolatiejassen aan Guinee voor de Gamal Dental Clinic.

November

In 6 zeecontainers leveren we 100.800 haarnetjes, 100.800 schoenbeschermers, 48.000 maskers, 87.000 handschoenen, 96.000 isolatiejassen voor de bestemmingen Benin, Togo, Ghana, Kameroen, Liberia en Madagaskar.

Mercy Ships doneerde in 2020:

210.250 handschoenen
124.100 maskers
226.250 mutsen
223.450 schoenhoezen
4.950 chirurgische jassen
4.950 veiligheidsbrillen
188.000 stuks isolatiekleding
80 infraroodthermometers
29.600 beschermende brillen

Oprichter aan het woord

Don Stephens 

Beste vrienden,

2020 was een historisch jaar. De coronapandemie veranderde ons leven ingrijpend. Ook zagen we als nooit tevoren hoe belangrijk goede zorg is.

Al meer dan veertig jaar brengen we met onze ziekenhuisschepen hoop en genezing waar dat het hardst nodig is. We richten ons daarbij op de één miljard armste mensen van deze wereld, die vooral leven in Afrika.

Juist in ontwikkelingslanden heeft de coronapandemie de meest ingrijpende gevolgen. Ons werk werd door de pandemie gehinderd, maar we vonden ook wegen om in te springen op nieuwe noden. En we zijn vastberaden om het verschil te blijven maken in Afrika.

Want de operaties en behandelingen die we uitvoeren aan boord van ons ziekenhuisschip veranderen de levens van zoveel kinderen en volwassen die pijn lijden of aan de zijlijn van de samenleving staan. Zo volgen we het voorbeeld van Jezus en volgen we Hem die omkeek naar de kwetsbaren.

Wij geloven dat we, samen met de landen die we dienen, het potentieel hebben om een verschil te maken in het leven van nog eens duizenden mensen. Niet alleen in de komende jaren, maar ook in de komende decennia! En met de komst van ons nieuwe, speciaal gebouwde ziekenhuisschip, de Global Mercy, zal onze capaciteit om gratis operaties en medische training te bieden meer dan verdubbelen.

Terwijl we dit nieuwe jaar ingaan, willen we onze familie van partners, donateurs en vrijwilliger-professionals bedanken, die hun tijd en hulpmiddelen hebben ingezet om hoop te geven en genezing te brengen waar dat het meest nodig is. We zouden dit levensveranderende werk niet zonder u kunnen doen.

Don Stephens
Oprichter Mercy Ships

Werken aan boord

Emmanuel Essah

Emmanuel Essah uit Benin kwam in 2009 als vertaler aan boord van de Africa Mercy. Al snel bleek dat hij nog veel meer in zijn mars had. Daarom sponsorde Mercy Ships zijn opleiding tot biomedisch technicus.

Nu zorgt Emmanuel ervoor dat onze medische apparatuur goed onderhouden en juist geconfigureerd is. Daarmee levert hij een essentiële bijdrage aan het werk van Mercy Ships. Want alleen met goede en veilige apparatuur kunnen onze chirurgen en andere medische vrijwilligers elke dag de best mogelijke zorg leveren aan boord van ons ziekenhuisschip.

Ook aan wal heeft Emmanuel een belangrijke rol. Mercy Ships doneert namelijk ook medische apparatuur aan klinieken en ziekenhuizen in het land waar we aanmeren. Emmanuel en zijn collega’s trainen lokale medewerkers, zodat zij de apparatuur in goede conditie kunnen houden. Zo heeft zijn werk nog jarenlang impact in het leven van duizenden patiënten.

Patiëntverhalen: 
“Paul kon zijn armen na zeven jaar weer strekken”

De lucht was warm en zwaar in de kamer waar de driejarige Paul Bernard en zijn oudere neef sliepen. Het was een nacht zoals alle andere. Maar dat veranderde ineens. In zijn slaap stootte Pauls neef per ongeluk de petroleumlamp naast hem om. Hun matras vloog in brand en het bed ging in vlammen op.

Lees verder onder de video

Bekijk video

Paul probeerde met zijn handen de vlammen weg te slaan, maar tevergeefs. Hij liep ernstige brandwonden op over zijn gezicht, bovenlichaam en armen. Het duurde twee lange jaren voordat zijn wonden genezen waren, maar zijn elleboog bleef vastzitten in een strakke contractuur, waardoor hij zijn arm slechts beperkt kon gebruiken.

Altijd een stapje extra

Paul, nu 11 jaar oud, heeft het grootste deel van zijn jeugd moeten leren omgaan met het feit dat hij zijn arm nauwelijks kon gebruiken. Tijdens het eten ging hij altijd dicht bij de tafel zitten. Om voorwerpen te dragen moest hij twee keer lopen. Zijn grootmoeder Martha: ‘Pauls leven betekende altijd een stapje extra zetten om dingen te doen die normale jongens ook kunnen doen.’

Paul voelde de pijn van jaren van schaamte. Zijn moeder herinnert zich verdrietig hoe Paul werd uitgelachen door vreemden in de bus of door kinderen op straat. Toch liet hij zich er niet door beïnvloeden.

‘Ik geloof dat Paul een man van God zal worden. Hij is dapper en moedig. Als een ander kind in zijn schoenen had gestaan, denk ik niet dat die het had gered zoals Paul. Hij is zo vriendelijk en houdt van mensen,’

Estelle, de moeder van Paul Bernard

Na het ongeluk ging Paul een aantal jaar niet naar school, maar bleef hij thuis. Hij raakte achterop en zijn familie was bang dat hij zijn achterstand nooit in zou kunnen halen. Toen zijn ouders hem weer terug naar school stuurden waren ze dolblij toen ze merkten dat hun intelligente zoon sneller leerde dan ze zich hadden kunnen voorstellen! Paul droomde er echter van om op een dag timmerman te worden. Ook al was Paul zo’n slimme jongen, dat kom hem niet helpen de mobiliteit terug te krijgen die hij nodig zou hebben voor het werk als timmerman.

Vol verwondering

Maar op een dag gaf een radiobericht Paul en zijn familie iets wat ze eerst niet hadden… hoop.

Toen Pauls grootvader naar de radio luisterde, hoorde hij van een ziekenhuisschip dat naar Kameroen zou komen om gratis operaties aan te bieden. De familie was vol verwondering. Ze meldden Paul onmiddellijk aan voor een operatie en wachtten af of hij een ingreep zou kunnen krijgen om zijn arm te herstellen.

Het wachten was moeilijk, maar Estelle vond haar houvast: ‘Diep vanbinnen, zat er een instinct dat me zei hoop te hebben.’

Hoop wordt werkelijkheid

Slechts enkele maanden later werd diezelfde hoop werkelijkheid. Pauls grootmoeder bracht hem naar de Africa Mercy, waar hij werd geopereerd om het littekenweefsel te verwijderen en te vervangen door gezonde huidtransplantaten. Paul kon zijn beide armen weer strekken – iets wat hij al meer dan zeven jaar niet meer had kunnen doen!

Een aantal weken later kwam Estelle ook naar de Afrika Mercy. Ze kon het verschil bij haar zoon niet geloven! ‘Toen we een verband gingen verwisselen zag ik zijn arm voor het eerst weer zonder verband,’ zei Estelle. ‘Ik kreeg overal kippenvel, omdat ik voor het eerst kon zien hoe erg hij veranderd was.’

Maar zijn operatie was nog maar het begin. Paul was een echte kampioen tijdens zijn vele revalidatiesessies, waarbij werk en spel vaak hand in hand gingen. Basketbal spelen, rek- en strekoefeningen en zijn behendigheid oefenen door voorwerpen op te rapen waren slechts een deel van zijn weg naar herstel.

‘Hij heeft op dit moment bijna de volledige mogelijkheid om zijn elleboog te bewegen terug – genoeg om niet beperkt te worden,’ zei Chelsea Darlow, de vrijwillige ergotherapeut die aan Pauls zijde stond tijdens zijn lange revalidatie. ‘Ik denk dat het de deur heeft geopend voor alles. Hij kan naar school gaan, schrijven, kleuren, tekenen, op een dag werken – hij zal niet meer worden tegengehouden.’

Nu hij weer thuis is in zijn dorp, worden deze woorden werkelijkheid voor Paul. Hij gaat weer naar school, waar hij eindelijk kan schrijven en gemakkelijker mee kan doen met de activiteiten in de klas. Ook kan hij weer normaal met zijn vriendjes spelen en heeft hij een stukje van zijn jeugd teruggekregen. En omdat hij zijn grootouders kan helpen in huis, kan hij meer verantwoordelijkheid op zich nemen nu hij groter wordt. Een stapje extra zetten betekent voor Paul Bernard nu dat hij kan werken aan zijn droom: timmerman worden!

Het verhaal van Diacko

Het verhaal van Tresor

Het verhaal van Djimby

Vooruitkijken

Blijven bouwen in Afrika 

Mercy Ships diende Afrika al lang voor de huidige pandemie. We waren ook ter plaatse tijdens de uitbraak van het coronavirus.

In de eerste helft van 2021 vindt er onderhoud plaats aan de Africa Mercy. We hopen dat het schip hierna kan terugkeren naar Afrika. Ook gaat ons nieuwe ziekenhuisschip de Global Mercy te water. Dit is het eerste speciaal gebouwde ziekenhuisschip van Mercy Ships. Met twee schepen kunnen we onze impact op het continent sterk uitbreiden.

Dat is nodig, want de coronapandemie heeft een ernstige impact op de gezondheidszorg op het Afrikaanse continent. We zullen daarom ook onze medische trainings- en mentorprogramma’s uitbreiden. Daarmee leveren we niet alleen een bijdrage aan de wederopbouw op korte termijn, maar richten we ons ook op een duurzame, blijvende verandering.

Wij zien een toekomst waarin Afrikaanse zorgprofessionals de tools en trainingen hebben om voor hun eigen mensen te zorgen. De fundamenten voor verandering worden gelegd en samen kunnen we de nodige ondersteuning en expertise bieden om Afrikaanse systemen voor gezondheidszorg te versterken en een einde te maken aan de chirurgiecrisis. Samen met u en onze partnerlanden, zullen we helpen om te herbouwen, te versterken, te genezen en hoop te geven aan duizenden mensen in nood die in Afrika leven.

Africa Mercy

(Lengte: 152 m)

Global Mercy

(Lengte: 174 m)

Wat is de rol
van Mercy Ships Holland?

Mercy Ships Holland werkt met een gedreven en professioneel team aan het brengen van hoop en genezing aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Daarbij is Jezus onze grootste inspiratiebron.

Internationale positie

Mercy Ships is een internationale organisatie die met het grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld chirurgische zorg toegankelijk maakt voor de allerarmsten. Het werk van Mercy Ships wordt ondersteund door nationale Mercy Ships-organisaties in landen over de hele wereld. Mercy Ships Holland is sinds 1990 één van die organisaties. We zijn juridisch gezien een zelfstandige stichting naar Nederlands recht. Onze focus ligt op drie speerpunten van onze doelstelling:

 1. Werving van vrijwilligers voor het schip
 2. Inkoop materialen en bevoorrading van het schip
 3. Fondsenwerving & Public Relations

De samenwerking met Mercy Ships Organisation is geregeld in een overeenkomst (Association Agreement).

Visie
Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen.

Missie
We streven ernaar het model van Jezus te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.

Onze kernwaarden 

God liefhebben

Anderen liefhebben en dienen

Integer zijn

In alles streven naar uitmuntendheid

Organisatie & team

Mercy Ships Holland werkt vanuit een kantoor en logistiek centrum in Rotterdam. Bij Mercy Ships Holland werken 27 medewerkers, onder wie 2 stagiairs. Daarnaast zijn er 4 vrijwilligers actief op het kantoor in Rotterdam. Landelijk zijn voor presentaties en evenementen meer dan 100 vrijwilligers beschikbaar die op oproepbasis een bijdrage leveren. De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur, die nauw samenwerkt met het bestuur van Mercy Ships Holland.

Vanuit het Nederlandse kantoor werken ook 8 medewerkers die in dienst zijn van de internationale organisatie, Mercy Ships Operations, en 2 medewerkers die in dienst zijn van de Mercy Ships Global Association.

Mercy Ships HollandMercy Ships Operations /
Mercy Ships Global Association
Totaal aantal fte (per 31-12)19,39,0
Gemiddeld aantal fte19,17,2

Doelstelling 

van Mercy Ships Holland

Mercy Ships Holland geeft invulling aan haar visie en missie door de volgende activiteiten:

Werving van vrijwilligers

De chirurgische zorg en trainingen van Mercy Ships worden uitgevoerd door professionele vrijwilligers. Wij werven Nederlandse vrijwilligers die voor de korte of lange termijn op de Africa Mercy werken.

Inkoop en distributie van goederen

Mercy Ships Holland verzorgt de inkoop van medische hulpmiddelen, voedsel en andere materialen die nodig zijn op ons ziekenhuisschip en de verschillende projectlocaties. Vanwege onze centrale ligging in Europa, dichtbij de Rotterdamse haven, fungeren we ook als logistiek verzamelpunt voor goederen uit heel Europa. Die versturen we in containers naar de Africa Mercy, lokale partners en in de voorbereidingen ook naar de Global Mercy.

Fondsenwerving

Mercy Ships biedt gratis medische zorg en training voor lokale gezondheidsprofessionals. Daarvoor is veel geld nodig. Mercy Ships Holland draagt daaraan bij door fondsen te werven onder particulieren, bedrijven, organisaties en kerken.

Public Relations

Met acties en campagnes maken we Nederlanders bewust van de grote medische nood onder de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Zo vergroten we de steun voor het werk van Mercy Ships. Bestaande donateurs en betrokkenen houden we via verschillende communicatiemiddelen betrokken bij onze missie.

Activiteiten in Nederland
en het resultaat

Alles wat we bij Mercy Ships Holland doen is erop gericht het werk aan boord van onze ziekenhuisschepen en de medische projecten in de Afrikaanse landen te ondersteunen. Van het werven van vrijwilligers en donaties tot het bevoorraden van de Africa Mercy. De coronapandemie had impact op al die activiteiten, maar leidde ook tot creativiteit en waardevolle nieuwe initiatieven.

Doelstelling 1: Werving vrijwilligers

Rol

Op de Africa Mercy zijn 373 vrijwilligers nodig om het werk aan boord draaiende te houden (1.200 op jaarbasis). Zij vervullen 150 verschillende posities, die in te delen zijn in maritiem-technisch, medisch en algemeen. Vanaf 2021 komt de Global Mercy daarbij als medisch schip waar 459 vrijwilligers nodig zijn. Mercy Ships Holland zorgt samen met de andere nationale kantoren en het International Support Center (ISC) in Texas dat deze functies vervuld worden.

Ontwikkelingen in 2020

Werving

 • Werving van vrijwilligers werd ons hoofddoel.
 • Er is een kerkenpagina op de website toegevoegd, om de werving in kerken te stimuleren.
 • Door de coronapandemie zijn we begonnen met laagdrempelige online introductie-avonden.
 • Er is een nieuwe website gemaakt voor potentiële vrijwilligers. Op deze website staan alle functies beschreven en kun je op een eenvoudige manier zoeken naar een functie die bij je past.
 • Het gebruik van sociale media en free publicity is verder geïntensiveerd.
 • In samenwerking met de afdeling communicatie is er een online campagne met geautomatiseerde opvolging gestart voor de verschillende doelgroepen.
 • De crew fees zijn omlaag gegaan, wat drempelverlagend werkt in de werving.

 

Aanmelden

 • De informatievoorziening is verbeterd door uitgebreidere informatie op de website, nieuwe brochures en (online) introductieavonden.

 

Aan/van boord gaan

 • We hebben een bijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers die eerder naar Nederland terug moesten keren vanwege de coronapandemie.
 • Voor drie langetermijn-vrijwilligers die door de coronapandemie niet aan boord van het schip konden blijven, hebben wij huisvesting gezocht en praktische ondersteuning geboden.
 • We zijn gestart met het maandelijks bellen van vrijwilligers aan boord van de Africa Mercy, om onze betrokkenheid te vergroten.
 • De tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief voor oud-vrijwilligers is regelmatig verstuurd.
 • Er is voor het eerst een digitale nieuwsbrief uitgegaan naar geïnteresseerde vrijwilligers die graag aan boord willen met updates om deze groep mensen te informeren en de relatie in stand te houden.
 • In 2020 is er een enquête gehouden onder oud-vrijwilligers om informatie in te winnen en verbeteringen door te voeren in de communicatie/begeleiding met vrijwilligers.

Resultaat in 2020

Door de coronapandemie moesten vrijwilligers aan boord van de Africa Mercy noodgedwongen vroegtijdig terugkeren naar Nederland. Ook konden we minder wervingsactiviteiten organiseren dan gebruikelijk. Desalniettemin kregen we 102 aanmeldingen om te werken op de Africa Mercy en bestond de bemanning van het schip voor bijna 25% uit Nederlanders. In 2020 stapten 59 vrijwilligers uit Nederland aan boord. Van hen verblijven 16 personen, onder wie 5 kinderen, twee jaar of langer op het schip.

 

Doelstelling 2: Inkoop materialen

Rol

Mercy Ships Holland bevoorraadt de Africa Mercy en de Global Mercy. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verschepen van technische materialen, maar ook medicijnen en beschermingsmaterialen zoals mondkapjes en jassen. Dat gebeurt vanuit het European Distribution Center (EDC) in Rotterdam. Hierbij werken we nauw samen met het International Support Center (ISC).

Ontwikkeling in 2020

 • Door de coronapandemie kwam de Africa Mercy terug naar Europa voor onderhoud. Dat leidde tot aanpassingen in de bevoorrading. Daarnaast vervulden we een belangrijke rol in de distributie van beschermingsmiddelen tegen het coronavirus.
 • We distribueerden 1,5 miljoen stuks beschermingsmiddelen naar 23 projectlocaties in 11 Afrikaanse landen. Dit gebeurde via 11 zeecontainers en 12 luchtvrachtcontainers.
 • De inkoopafdeling is druk geweest met de inkopen voor de Global Mercy die in China wordt afgebouwd. In totaal is voor ruim € 580.000 aan goederen gekocht.
 • Daarnaast is vanuit Nederland ook voor ruim € 675.000 aan medische apparatuur ingekocht bedoeld voor donatie aan partnerorganisaties in onder andere Liberia en Guinea.
 • Een andere belangrijke focus was het creëren van partnerschappen met leveranciers. We willen meer doen met minder partijen. Dit draagt ook bij aan reductie van kosten en onze standaardisatiedoelstelling.
 • Er is ingezet op het verder vergroten van kortingen en giften in natura.

Resultaat in 2020

In 2020 zijn er in totaal 28 containers verscheept vanuit Rotterdam naar de Africa Mercy en partnerlanden in Afrika. Dat is evenveel als vorig jaar. Daarnaast speelden we een belangrijke rol in de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen naar 11 landen in Afrika. In 2020 is er voor een totaalbedrag van € 512.000 aan kortingen en giften in natura ontvangen. Dat is een stijging van 48% ten opzichte van vorig jaar.

Doelstelling 3: Fondsenwerving & Public Relations

Rol

Bij Mercy Ships Holland staat de relatie met de donateurs en betrokkenen centraal. Betrokkenen binnen de doelgroepen particulieren, bedrijven, kerken, scholen en fondsen proberen we op een zo goed mogelijke manier te betrekken bij de missie. Maatwerk, persoonlijk contact, afstemming van voorkeuren en het correct verwerken van (persoonlijke) gegevens zijn daarbij belangrijk.

Ontwikkeling in 2020

 • We organiseerden in februari een evenement waar we Het Lekkerste Wereldrecord vestigden. Het ging om een chocoladekunstwerk ter grootte van meer dan 80.000 chocoladeletters. Met een opbrengst van € 700.000, 4.000 bezoekers en landelijke media-aandacht was dit evenement een groot succes. De overgebleven chocolade hebben we, in samenwerking met onze donateurs, gedoneerd aan de hardwerkende mensen in de zorg. Dit zorgde voor veel aandacht.
 • We speelden vanaf het voorjaar in op de coronapandemie door onze achterban digitaal te betrekken bij het werk van Mercy Ships. Concrete voorbeelden zijn de online campagnes gericht op het werven van vrijwilligers en het opzetten van actiepagina’s op onze website.
 • We organiseerden ‘Mercy Live’, een online evenement speciaal voor bedrijven en grote gevers.
 • De verdubbelingsactie in december, waarbij we sponsors vragen hun giften te verdubbelen, werd uitgezet onder de verschillende doelgroepen van Mercy Ships. De campagne zorgde voor veel betrokkenheid.

Resultaten in 2020

In 2020 stegen de totale inkomsten binnen verschillende doelgroepen. Aanvragen voor presentaties bleven als gevolg van de coronapandemie achter ten opzichte van 2019.

 

 • Aantal donateurs: 29.692 (2019: 28.247)
 • Totale opbrengst: € 7.206.000 (2019: 6.493.000)

 

  2020 2019 Verschil
Particulieren    3.607.000    3.506.000 2,9%
Nalatenschappen       326.000       677.000 -51,8%
Bedrijven    1.126.000       538.000 109,3%
Stichtingen en Vermogensfondsen    1.458.000    1.113.000 31,0%
Kerken en Scholen       294.000       339.000 -13,3%
Overige baten       395.000       320.000 23,4%
Totaal    7.206.000    6.493.000 11,0%

Monitoring en evaluatie van resultaten

Het kantoor in Nederland heeft meerdere methodes om resultaten te monitoren en te evalueren. Er zijn langetermijndoelstellingen en jaardoelstellingen geformuleerd door het Managementteam (MT) van Mercy Ships Holland. Maandelijks vindt een (financiële) rapportage en evaluatie plaats van de voortgang van de organisatie binnen het MT op basis van de doelstellingen. De verschillende teams evalueren hun eigen processen en activiteiten en leggen hiervoor verantwoording af aan hun leidinggevende, MT of directie.

Niet bereikte resultaten in 2020

Er zijn enkele resultaten niet behaald in 2020:

 • Vanwege de coronapandemie was het helaas niet mogelijk om bij evenementen als Opwekking te staan.
 • Er stonden verschillende visiontrips naar het schip gepland. De meeste hiervan konden niet doorgaan.

Financieel resultaat

in 2020

Mercy Ships Holland is een financieel gezonde organisatie. We proberen een zo groot mogelijk deel van onze inkomsten te besteden aan de missie: medische zorg bieden aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden.

Effectieve fondsenwerving

Een groot deel van onze inkomsten komt uit giften, donaties, collectes en nalatenschappen. We werven deze inkomsten via direct mail, nieuwsbrieven, telemarketing, online campagnes, radiocommercials en evenementen.

Gestegen inkomsten

In 2020 kreeg Mercy Ships Holland € 7.206.000 binnen. Dat is 11,0% meer dan in 2019. De groeiende inkomstenstroom is het gevolg van een verbeterde focus op de fondsenwerving en campagnes in combinatie met een bijzonder eenmalig evenement ‘Het Lekkerste Wereldrecord’. Bij veel van onze donateurs zien we getrouwheid in het geven van giften. Dit resulteert in een stabiele inkomstenstroom.

€ 7.206.000 aan totale inkomsten in 2020

Investeren in onze missie

Een belangrijk deel van onze inkomsten hebben we geïnvesteerd in het uitbreiden van de capaciteit van Mercy Ships. Zo droegen we
€ 567.000 bij aan de bouw van de Global Mercy en kochten we voor €665.000 aan goederen en apparatuur voor dit nieuwe ziekenhuisschip. De reguliere bevoorrading van de Africa Mercy met medische apparatuur en hulpmiddelen (€ 954.000), levensmiddelen (€ 183.000) en technische goederen (€ 554.000) liep ondertussen ook door. Toen we door de coronapandemie geen directe zorg meer konden bieden in Afrika, bleven we via de donatie van persoonlijke beschermingsmiddelen (€ 600.000) toch een bijdrage leveren aan de gezondheid van duizenden kwetsbare kinderen en volwassenen in Afrika. Ook liepen diverse projecten
(€ 535.000) ter verbetering en ondersteuning van de lokale gezondheidszorg door. Daarnaast maakten we diverse operationele kosten voor bijvoorbeeld voorlichting (€ 143.000), ondersteuning van vrijwilligers (€ 274.000) en de inzet van medewerkers die werken bij internationale onderdelen van Mercy Ships (€ 457.000). De hiervoor genoemde kosten vallen onder besteding aan de doelstelling, die in totaal uitkwam op 85,6% van de inkomsten.

Besteding inkomsten

€ 631.000 aan kosten voor fondsenwerving 

Overige noodzakelijke kosten

Overige noodzakelijke kosten

Mercy Ships maakt ook kosten om haar werk te kunnen doen. Geld dat niet direct naar de zorg op ons ziekenhuisschip gaat, maar indirect daar wel aan bijdraagt. Te denken valt aan bijvoorbeeld kosten voor fondsenwerving, beheer en administratie. Hier willen we maximaal 20% van onze inkomsten aan besteed. In 2020 kwam dit uit op een percentage van 12,8%. Dit positieve verschil heeft grotendeels te maken met een beleidskeuze om een deel van de communicatiekosten als algemene voorlichting en communicatie ten behoeve van vrijwilligersrecruitment te presenteren. Om deze reden zijn de kosten van Fondsenwerving lager dan in 2019.

De kosten van Fondsenwerving (totaal € 631.000) bestaan voor het grootste deel uit kosten van evenementen, nieuwsbrieven en online communicatiekanalen (circa € 278.000) en daarnaast uit personeelskosten, advertenties en overige kosten. De kosten van Beheer/Administratie (totaal € 287.000) bestaan voornamelijk uit salariskosten (circa € 126.000) en algemene kosten (circa € 115.000).

Bestuur en directie van Mercy Ships Holland stellen zich ten doel om zeer nauwgezet om te gaan met de kosten en verplichtingen. In 2020 is een belangrijke stap gezet in professionalisering en uitbreiding van de organisatie; deze was nodig om de uitbreiding van activiteiten voor de komst van het tweede schip mogelijk te maken. Dit bracht extra kosten met zich mee. We zijn dankbaar dat dit met de sterk gestegen inkomsten ruim is gecompenseerd.

 € 121.000 bleef er in 2020 over voor toekomstige uitgaven

Een mooi resultaat

Wat we binnenkrijgen, besteden we het liefst in hetzelfde jaar. Dat lukt om praktische redenen nooit helemaal. In 2020 bleef er een bedrag van € 121.000 over. Dat sparen we voor toekomstige uitgaven. Het bedrag is verdeeld over de volgende reserves:

Toevoeging van

€ 125.000

aan de continuïteitsreserve

Toevoeging van

€ 10.000

aan de reserve financiering activa

Vrijval van

€ 14.000

bij de instandhoudingsreserve

We zijn het jaar 2020 geëindigd met een banksaldo van € 1.818.000. Dit hoge saldo was noodzakelijk omdat als gevolg van vele leveringen van dure medische apparatuur in de laatste weken van december 2020, diverse inkoopfacturen in januari 2021 betaald moesten worden.

Door de wereldwijde transportbeperkingen als gevolg van de coronapandemie en de voortijdige terugkeer van de Africa Mercy zijn bovendien dit jaar gekochte goederen slechts ten dele verscheept naar onze schepen of naar Afrika. Hierdoor is de totale voorraadwaarde per jaareinde sterk gestegen. Per 31 december 2020 is het juridisch eigendom van de totale voorraad daarom gedoneerd ten behoeve van gebruik op onze schepen en bij hulpverleningsprojecten in Afrika, waardoor de voorraad geen beslag legt op het eigen vermogen van de stichting.

Besteding aan onze missie

Mercy Ships Holland wil minimaal 80% van haar inkomsten besteden aan haar missie: het bieden van medische zorg aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Aan fondsenwerving willen we niet meer dan 14% van onze inkomsten besteden, aan beheer en administratie maximaal 6%. In 2020 slaagden we daar opnieuw in. Hierdoor konden we 85,6% van onze inkomsten besteden aan de doelstelling.

2020: 85,6% van de inkomsten besteed aan onze missie

2018: 82,8% van de inkomsten besteed aan onze missie

2019: 81,6% van de inkomsten besteed aan onze missie

2017: 81,6% van de inkomsten besteed aan onze missie

2020: 85,6% van de inkomsten besteed aan onze missie

2019: 81,6% van de inkomsten besteed aan onze missie

2018: 82,8% van de inkomsten besteed aan onze missie

2017: 81,6% van de inkomsten besteed aan onze missie

Geen beleggingen, wel gezonde reserves

Omdat we ernaar streven om alle inkomsten in hetzelfde jaar te besteden aan onze missie, belegt Mercy Ships Holland niet. Er is dan ook geen beleggingsbeleid. We houden wel gezonde reserves aan. Dit zijn de belangrijkste:

Reserve financiering vaste activa

Hiermee investeren we in middelen die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan ons magazijn met stellingen en heftrucks. De reserve bedraagt per 31 december 2020 € 416.000.

Continuïteitsreserve

Hiermee vangen we eventuele tegenvallers op en dekken we risico’s af. We houden hiervoor een buffer van 50% van de doorlopende kosten van onze werkorganisatie aan. De reserve bedraagt per 31 december 2020 € 884.000.

 

Risicomanagement

 

Het werk van Mercy Ships Holland is mooi, maar brengt ook risico’s en onzekerheden met zich mee. Risicomanagement heeft dan ook grote aandacht binnen onze organisatie.

We richten ons daarbij op de belangrijkste risico’s, die potentieel de grootste impact hebben op onze organisatie en de realisatie van onze missie. De belangrijkste risico’s en ons risicomanagement zijn als volgt:

Ongestoorde en foutloze bevoorrading

Mercy Ships Holland heeft een cruciale rol op het gebied van inkoop en logistiek richting de Africa Mercy. Om de continuïteit van hoogwaardige medische zorg te borgen moet de bevoorrading foutloos verlopen, altijd op tijd zijn en moeten de gevraagde materialen en goederen ook daadwerkelijk worden geleverd. De omstandigheden van de coronapandemie in 2020 hebben ons geleerd dat de continuiteit van de bevoorrading en reismogelijkheden niet vanzelfsprekend zijn. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, willen we bovendien zo efficiënt mogelijk inkopen.

Wat we doen om dit risico te beperken:

 • Er is op onze afdeling Procurement doorlopend aandacht voor het up-to-date houden van materiaal- en marktprijskennis, inzicht in de logistieke processen en het laden van containers.
 • Er is op onze afdeling Procurement doorlopend aandacht voor de maatregelen van overheden inzake reisvoorschriften en beperkingen. Ook proberen we lessen voor de toekomst te trekken uit deze situatie.
 • In 2020 is het aantal leveranciers verder gereduceerd. Dit levert een betere onderhandelingspositie op en zorgt ervoor dat we kosten-efficiënter kunnen werken. Door standaardisatie en een kleiner aantal partnerships neemt ook de foutkans in leveringen af.
 • In 2020 is verder ingezet op het optimaliseren van procurementprocessen en de reductie van inkoopkosten.

Behoud van vertrouwen en inkomsten

De goededoelensector ligt onder een vergrootglas. Voor christelijke organisaties ligt de lat net even hoger, zeker als het gaat om integriteit, transparantie en besteding van donaties aan de doelstellingen. Ook Mercy Ships Holland is kwetsbaar voor reputatie- en imagoschade. Die kan niet alleen ontstaan in de eigen organisatie. Onregelmatigheden, fouten of misdragingen bij andere landenkantoren, Mercy Ships Operations, op het ziekenhuisschip of in de projecten stralen ook af op Mercy Ships Holland. Het voorkomen van reputatie- en imagoschade is belangrijk om het opgebouwde vertrouwen bij de achterban en de continuïteit van inkomsten te borgen.

Wat we doen om dit risico te beperken:

 • Mercy Ships Holland heeft een gedragscode, met richtlijnen op het gebied van professionaliteit en integriteit. De gedragscode staat op onze website en is onderdeel van ons aannamebeleid.
 • Mercy Ships screent vrijwilligers. Ook krijgen vrijwilligers informatie en instructies over de verantwoordelijkheid die ze dragen aan boord van de Africa Mercy en in de projecten van Mercy Ships. Ze conformeren zich aan de gedragsregels van Mercy Ships.
 • Mercy Ships Holland heeft een klachtenprocedure.
 • Mercy Ships heeft internationale afspraken over crisismanagement. Medewerkers van Mercy Ships Holland volgen regelmatig internationale trainingen op dit gebied.
 • Bestuursleden van Mercy Ships Holland bezoeken regelmatig de Africa Mercy.
 • Van elk project wordt door Mercy Ships een projectverantwoording gemaakt.
 • Mercy Ships Holland koppelt via haar communicatiekanalen regelmatig resultaten terug naar donateurs en andere betrokkenen.
 • Grote donateurs die specifieke projecten financieren, ontvangen daarvan een uitgebreide rapportage.

Efficiënte internationale samenwerking

Binnen Mercy Ships werken professionals en vrijwilligers uit tientallen landen en culturen samen. Niet alleen op ons ziekenhuisschip en in projecten, maar ook bijvoorbeeld in de logistieke voorbereiding. Om zoveel mogelijk mensen medische zorg te kunnen bieden en gedoneerde middelen optimaal te kunnen inzetten, is een goede samenwerking en transparante communicatie tussen de verschillende onderdelen van de Mercy Ships Global Association belangrijk. Een gebrek aan efficiënte samenwerking kan als gevolg hebben dat dubbele kosten worden gemaakt, dat bevoorrading en plaatsing van bemanning te laat plaatsvindt of dat zelfs de reputatie van Mercy Ships als geheel schade oploopt.

Wat we doen om dit risico te beperken:

 • Er zijn nauwe contacten met Mercy Ships Global Association en Mercy Ships Operations. Er vindt continue afstemming plaats op het gebied van bevoorrading en logistiek (1), human resources en werving van vrijwilligers (2), marketing en fondsenwerving (3) en financieel beheer en verantwoording van projectgebonden giften (4).
 • De directeur van Mercy Ships Holland houdt regelmatig werkoverleg met de leden van Mercy Ships Global Association en met Mercy Ships Operations.
 • Er vonden in 2020 diverse online Europese bijeenkomsten en internationale bijeenkomsten plaats met landenkantoren van Mercy Ships.
 • De bestuursvoorzitter van Mercy Ships Nederland is vice-voorzitter van het bestuur van Mercy Ships International.
 • Op het kantoor van Mercy Ships Holland werkt een aantal internationale medewerkers van Mercy Ships. Ze zijn onder andere actief op het gebied van programma’s en corporate relaties. Hierdoor zijn er korte lijnen.

Continuïteit ICT-omgeving en dataveiligheid

Mercy Ships Holland werkt grotendeels digitaal en veel processen zijn geautomatiseerd. Ook verwerken we veel persoonsgegevens van onder andere donateurs en vrijwilligers. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in veilige handen zijn. Voor de voortgang van onze operationele werkzaamheden en de reputatie van Mercy Ships Holland is de veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit van onze ICT-omgeving cruciaal.

Wat we doen om dit risico te beperken:

 • Mercy Ships Holland heeft een servicecontract met een ICT-dienstverlener. Die verzorgt het beheer en onderhoud van onze hard- en software en garandeert de doorlopende beschikbaarheid van deskundigen in het geval van storingen en calamiteiten. De ICT-dienstverlener verzorgt ook back-ups, zodat bij een eventuele indringing van buitenaf de operationele werkzaamheden binnen enkele uren weer opgestart kunnen worden.
 • Mercy Ships Holland heeft een privacybeleidsplan dat voldoet aan de AVG. We verwerken persoonsgegevens conform dit beleid.
 • Er is een Data Task Force opgericht. Deze taskforce maakt beleid, adviseert en voert activiteiten uit gericht op de verbetering van de verwerking en het beheer van data. Zo borgen we de continue aandacht voor dataveiligheid.
 • Mercy Ships Holland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onwettige verwerking. We controleren regelmatig of de maatregelen nog voldoen.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, ook niet als dit bevriende organisaties zijn. Met iedere organisatie en ieder bedrijf dat in onze opdracht persoonsgegevens van ons verwerkt is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Voldoende capaciteit werkorganisatie

Mercy Ships Holland groeit en daardoor neemt de vraag naar opslagruimte en werkplekken toe. Om ons werk goed te kunnen blijven doen, is voldoende ruimtelijke capaciteit cruciaal. Ook is het belangrijk dat we bij calamiteiten zoals brand snel kunnen schakelen om ons werk te kunnen voortzetten.

Wat we doen om dit risico te beperken:

 • Er is in 2020 veelvuldig thuisgewerkt en daar wordt nadrukkelijk rekening mee gehouden bij de aanschaf van computerapparatuur ter vervanging of uitbreiding voor nieuwe medewerkers.
 • Binnen het huidige kantoor zijn er nog mogelijkheden om het aantal werkplekken uit te breiden en 70% van de medewerkers van Mercy Ships Holland werkt parttime. Door flexibel gebruik van werkplekken neemt de capaciteit van ons kantoor toe.
 • Er is veel logistieke ruimte te huur in Rotterdam en omgeving, waardoor we bij calamiteiten snel kunnen uitwijken. In zulke gevallen staat onze verzekeraar garant voor dekking van de kosten die gepaard gaan met een snelle hervatting van de werkzaamheden.

Veiligheid op de werkvloer

In de logistieke ruimte werken medewerkers van Mercy Ships Holland met heftrucks, pallets, stellingen en containers. Dit brengt arbeidsrisico’s met zich mee. Daarnaast is er in de samenleving steeds meer aandacht voor ongepast gedrag op de werkvloer. Ook daar is Mercy Ships Holland zich bewust van. We vinden het zeer belangrijk om een veilige werkomgeving voor medewerkers te creëren en arbeidsongevallen en/of uitval van personeel te voorkomen.

Wat we doen om dit risico te beperken:

 • Nieuwe medewerkers van de afdeling Inkoop & Logistiek ontvangen twee paar veiligheidsschoenen en werkbroeken.
 • De richtlijn Veiligheid en Magazijn is geactualiseerd. Ook zijn er bordjes aangebracht om duidelijk te maken dat het operationele deel van het magazijn (gemarkeerd door gele belijning) alleen met toestemming betreden mag worden.
 • Medewerkers die een heftruck of reachtruck besturen zijn in het bezit van een heftruckcertificaat. Ze worden regelmatig bijgeschoold.
 • De praktijkbegeleider van Mercy Ships Holland ziet erop toe dat stagiairs alleen onder begeleiding van een gecertificeerde collega werkzaamheden met een hef- of reachtruck uitvoeren.
 • De directie ziet toe op naleving van de gedragscode van Mercy Ships Nederland, waarin alle vormen van ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst en geslacht worden afgewezen.

Impact en risicobereidheid

Niet alle risico’s binnen Mercy Ships Holland zijn uit te sluiten of in te kaderen, zelfs niet met bovenstaande maatregelen. Om af te wegen welke risico’s we accepteren en welke we afdekken, is een risicoanalyse gemaakt. Daarbij is gekeken naar de potentiële impact van risico’s op de continuïteit van onze organisatie en onze missie. Voor de vijf belangrijkste risico’s heeft Mercy Ships Holland maatregelen getroffen die de continuïteit van onze organisatie en activiteiten borgen.

Onze afwegingen ten aanzien van risico’s hebben ertoe geleid dat we een financiële buffer willen aanhouden van 6 maanden voor wat betreft de voor onze eigen rekening komende doorlopende kosten, gebaseerd op de begroting van het komende jaar. Dat bedrag houden we aan als continuïteitsreserve.

Beëindigen van het werk door een pandemie

Het afgelopen jaar heeft ons duidelijk gemaakt dat de uitbraak van een wereldwijd virus realistisch is, ook in de toekomstige jaren. Door een uitbraak komt er veel werk stil te liggen en moet de organisatie flexibel genoeg zijn om te blijven inspelen op veranderende omstandigheden. Het heeft direct effect op het werk in Afrika, voor vrijwilligers en onze boodschap richting de achterban.

Wat we doen om dit risico te beperken:

 • Medewerkers zijn in staat om snel over te schakelen naar volledig thuiswerken doordat alle faciliteiten aanwezig zijn.
 • Door de ervaring in dit jaar en alle documenten die hiervoor gemaakt zijn, weten we hoe we snel crisiscommunicatie kunnen voeren naar alle betrokken partijen en stakeholders.
 • We blijven donateurs oproepen ons te blijven steunen, ook al valt het primaire werk in Afrika stil en we zoeken naar andere manieren om onze partners in Afrika te ondersteunen.

Verbeteringen in risicomanagement

De aanwezige risico’s worden door bestuur en directie van Mercy Ships gemonitord en regelmatig besproken in overleggen van het management team en bestuursvergaderingen. Tevens is in 2020 een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd, waaruit een plan van aanpak is gevolgd met onder andere het aanstellen van een preventiemedewerker en goed geagendeerde controles en waarborgen in de operationele processen. Waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen om de risico’s te verkleinen en de continuïteit van onze organisatie en activiteiten te waarborgen.

Risicomanagement

RisicoKansImpactGevolgenMaatregelen
Uitval van directieGemiddeldGrootVerminderd functioneren organisatieMT benoemd
ImagoschadeGemiddeldZeer grootDaling van inkomstenPersoneelsbeleid, vertrouwenspersoon en continuïteitsreserve
ICT-problemenGemiddeldGemiddeldVerminderd functioneren organisatieServicecontract met externe ICT-partner, toetsing partner
Financiële tegenvallersGemiddeldGrootNiet aan verplichtingen kunnen voldoenFinanciële planning, aanhouden (continuiteits)reserve
Continuïteit logistiek procesGemiddeldGrootStagnatie bevoorrading Africa Mercy en Global MercyLogistiek centrum en kantoor op één locatie, analyse uitwijkruimte en calamiteitenverzekering
Uitbraak pandemieGemiddeldGrootBeëindigen van het werk in Afrika met onze schepen en stagnatie van de ondersteuning van uit NederlandWe zoeken manieren om op het vaste land de medische zorg in Afrika te ondersteunen, thuiswerken is volledig gefaciliteerd

Governance

Mercy Ships Holland is een professionele en integere organisatie. We houden ons aan interne en externe standaarden op het gebied van goed bestuur.

Juridische structuur

Mercy Ships Holland is een zelfstandige stichting naar Nederlands recht. De samenwerking met de internationale organisatie is geregeld door middel van een association agreement. Er is geen juridische of financiële relatie met een internationale fondsenwervende organisatie.

Directie

De directie van Mercy Ships Holland stuurt de werkorganisatie aan. Deze bestaat uit de werkvelden Communicatie en Fondsenwerving, Donor Services en Relatiebeheer, Human Resources, Inkoop en Logistiek en Financiën. De directeur is tevens eindverantwoordelijk voor de operationele gang van zaken binnen Mercy Ships Holland en het onderhouden van contacten met andere organisaties binnen Mercy Ships, namelijk Mercy Ships Global Association en Mercy Ships Operations. De directeur wordt aangesteld door het bestuur en legt aan het bestuur verantwoording af. De functie van directeur wordt sinds medio 2018 ingevuld door mevrouw M. Havinga – Huurman.

Bestuur

Het bestuur van Mercy Ships Holland houdt toezicht op het beleid van de werkorganisatie. Plannen die door de afdelingen opgezet zijn, worden in bestuursvergaderingen voorgelegd aan het bestuur. De bestuursleden stellen de plannen vast en sturen bij waar nodig.

Elk bestuurslid heeft een werkveld als aandachtsgebied. Dit werkveld is gebaseerd op hun specialisme. De bestuursleden zien erop toe dat de activiteiten in hun werkveld voldoen aan de doelstellingen van Mercy Ships Holland en uitgevoerd worden volgens de gedragscode van Mercy Ships Holland. Voor vrijkomende posities binnen het bestuur worden nieuwe kandidaten gezocht en benoemd door het zittende bestuur.

Het huidige bestuur is samengesteld op basis van de toegevoegde waarde voor de verschillende werkvelden binnen de organisatie. Als een bestuurslid aftreedt, zoekt het bestuur naar een opvolger met hetzelfde specialisme. Gezien de vijf werkvelden van Mercy Ships Nederland wordt een vijfkoppig bestuur als afdoende gezien.

De heer J.S. van den Bosch

Bestuursfunctie: voorzitter, en namens Mercy Ships Holland vice-president van het bestuur van Mercy Ships International

Actief sinds: 2011

Aandachtsgebied: internationale relaties, media

Functie: directeur/eigenaar High Flight International

De heer H.C.C. de Jonge

Bestuursfunctie: secretaris

Actief sinds: 2015

Aandachtsgebied: algemene zaken, medische onderwerpen

Functie: coördinerend medisch adviseur bij GGD GHOR Nederland

De heer P. den Hertog

Bestuursfunctie: penningmeester

Actief sinds: 2014

Aandachtsgebied: financiën

Functie: directeur/eigenaar Solvaid Consultants bv

Mevrouw N.E.M. van de Hoeve

Bestuursfunctie: algemeen lid

Actief sinds: 2014

Aandachtsgebied: recruitment en personeelszaken

Functie: senior Private Banker bij ING en adviseur ING Nederland fonds (nevenfunctie)

De heer G. van de Weerdhof

Bestuursfunctie: algemeen lid

Actief sinds: 2016

Aandachtsgebied: inkoop en logistiek

Functie: directeur Hena Investments bv

 

 

 

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid

Medewerkers van Mercy Ships Holland ontvangen een salaris op basis van persoonlijke afspraken. Mercy Ships Holland is niet aangesloten bij een pensioenfonds. In plaats daarvan is er een bankspaarregeling voor medewerkers. Hiervan betaalt Mercy Ships Holland de premie.

In verband met de erkenningseisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor goededoelenorganisaties is in het verslagjaar de bezoldiging van de bestuurder getoetst aan de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht’, zoals vastgesteld door de vereniging Goede Doelen Nederland. Deze regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Dit leidt tot een zogenaamde BSD-score van 335 punten met een maximaal jaarinkomen van € 88.928.

Het voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomen van de bestuurder valt binnen het maximumbedrag conform de BSD-score. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen en bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven tevens binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 201.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Vrijwilligers die minimaal wekelijks meewerken ontvangen de wettelijk toegestane vrijwilligersbeloning.

Nevenfuncties

Periodiek wordt gecontroleerd of bestuur en directie nevenbanen of activiteiten hebben die (kunnen) conflicteren met de doelstelling of belangen van Mercy Ships Holland. Uit deze controle bleek dat er in 2020 geen enkele functie, bijbaan of activiteit conflicterend is. Ook is er geen sprake van belangenverstrengeling en/of belangentegenstelling.

Gedragscode en richtlijnen

Mercy Ships Holland heeft een zeer uitgebreide gedragscode. Deze is integraal onderdeel van het aannamebeleid van de organisatie en staat ook op de website. De directie en het bestuur zien erop toe dat de gedragscode wordt nageleefd binnen de organisatie.

De manier waarop we werken wordt jaarlijks getoetst door een externe toezichthouder: het CBF. Zij controleren of we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen, zorgvuldig omgaan met elke euro die we binnenkrijgen en daar op een transparante manier verantwoording over afleggen. Op basis daarvan mag Mercy Ships Holland zich een Erkend Goed Doel noemen.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Sociale aspecten

Mercy Ships Holland biedt vrijwilligers de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een betere wereld. De contacten die ze daarbij opdoen met andere vrijwilligers en patiënten uit verschillende landen is verrijkend voor hun leven. Het werk aan boord kan uitdagend en confronterend zijn. Met een goede screening en uitgebreide introductie rusten we vrijwilligers daar zo goed mogelijk voor toe.

Milieuaspecten

De grote goederenstromen van Mercy Ships Holland naar de Africa Mercy belasten het milieu. Dat geldt ook voor de productie van deze goederen. Het inkoopbeleid en de logistieke processen van Mercy Ships Holland zijn er op gericht om de milieu footprint zo klein mogelijk te houden.

Toekomst

 

Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot goede medische zorg. Dat is onze droom. We zetten de komende jaren nieuwe stappen om die droom waar te maken.

Tweede schip

Mercy Ships neemt naar verwachting eind 2021 een nieuw ziekenhuisschip – de Global Mercy – in gebruik. Daardoor kunnen we meer mensen medische zorg bieden. Tegelijkertijd zijn er twee keer zoveel vrijwilligers en materialen nodig. Hierdoor zal een groter beroep gedaan worden op Mercy Ships Holland. Er zijn al voorbereidingen getroffen om dit in goede banen te leiden. Zo hebben we goederen aangeschaft voor de afbouw en inrichting van de Global Mercy. In 2021 werkt de HR-afdeling samen met de afdeling Communicatie verder aan de werving van vrijwilligers via nieuwe online en offline kanalen. Daarbij zetten we onder andere in op publicaties in tijdschriften, advertenties op social media en websites, evenementen en Google-advertenties.

Directie

De huidige directeur mevrouw M. Havinga – Huurman zal terugtreden per 1 april 2021. Vanwege gezinsuitbreiding heeft zij er voor gekozen om na haar verlof parttime te gaan werken en als relatiebeheerder de organisatie te blijven dienen. Haar functie zal tijdelijk door het management team worden waargenomen en naar verwachting zal uiterlijk 1 juli 2021 een nieuwe directeur aangesteld zijn.

Professionalisering

Om ons werk nog effectiever te doen, willen we in 2021 de organisatie verder professionaliseren. We hebben het voornemen dezelfde CRM- en HRM-software als Mercy Ships Operations in gebruik te nemen. Hiervoor zijn inmiddels voorbereidingen getroffen.

 

Datastrategie

De komende jaren ontwikkelen we een datastrategie. Door slim data te gebruiken verwachten we meer vrijwilligers te kunnen werven, beter te kunnen communiceren met onze achterban en de inkomstenstroom te vergroten.

PR & Fondsenwerving

De presentatie van een nieuw schip is een unieke mogelijkheid om het werk van Mercy Ships nationaal en internationaal onder de aandacht van een nieuw potentieel aan donateurs te brengen. Hiervoor is reeds een plan de campagne ontwikkeld. We zetten de Global Campaign door, waarmee we onder vermogende fondsen werven voor het tweede schip.

 

De Global Mercy

12

dekken

6

operatiekamers

7.000 m²

ziekenhuisoppervlakte

199

bedden

640

bemanningsleden

37.000

ton

Corona-impact

Ook in 2021 zullen we de gevolgen merken van de coronapandemie. Wij gaan er vanuit dat door internationale reisbeperkingen minder operaties en behandelingen uitgevoerd kunnen worden dan we zouden willen. De kosten van de bevoorrading voor de Africa Mercy zullen dan ook lager uitvallen. Tegelijkertijd zullen we in 2021 nog veel inkopen moeten doen voor de verdere inrichting van het nieuwe schip de Global Mercy, die in Antwerpen zal worden afgebouwd. De uitgavenbegroting zal daarom per saldo niet sterk dalen, zo is de verwachting.

De inkomsten uit donaties komen mogelijk onder druk te staan, doordat bedrijven en particulieren de economische impact van de coronacrisis sterker gaan voelen nu deze al een jaar aanhoudt. Het is lastig om de grootte van dit effect te voorspellen, omdat de toenemende aandacht voor het belang van goede zorg ook kan leiden tot een grotere sympathie voor het werk van Mercy Ships, zoals we ook in 2020 hebben gezien.

Aangezien Mercy Ships Holland een continuïteitsreserve aanhoudt ter grootte van 6 maanden van de doorlopende kosten, verwachten wij deze crisis goed door te komen en onze dienstverlening en organisatie in stand te kunnen houden. Onze hoop en gebed is dat medewerkers en patiënten gespaard mogen blijven.

 

 

Namens het bestuur van Mercy Ships Holland,

 

De heer J.S. van den Bosch

Voorzitter

De heer H.C.C. de Jonge

Secretaris

Rotterdam, 28 april 2021

Jaarrekening 2020

Alle bedragen zijn in euro.

2.1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVARef.31-12-202031-12-2019
Vaste activa
Materiële vaste activa2.7.1
Gebouwen499.044550.290
Inventaris38.90125.118
Vervoermiddelen17.0862.761
555.031578.169
Vlottende activa
Voorraden2.7.21.489.410157.624
Vorderingen2.7.3
Belastingen en premies sociale verzekeringen45.62131.414
Overige vorderingen en overlopende activa248.731732.490
294.352763.904
Liquide middelen2.7.41.817.985593.906
Totaal activa4.156.7782.093.603
PASSIVARef.31-12-202031-12-2019
Reserves2.7.5
Continuïteitsreserve883.691758.984
Reserve financiering activa416.155405.957
Instandhoudingsreserve95.955109.951
1.395.8011.274.892
Voorzieningen2.7.6
Voorziening groot onderhoud113.04893.244
Langlopende schulden2.7.7
Hypothecaire leningen105.540138.876
Overige leningen o/g5.4006.800
110.940145.676
Kortlopende schulden2.7.8
Aflossingsverplichtingen hypothecaire leningen33.33633.336
Crediteuren650.59188.223
Belastingen en premies sociale verzekeringen45.53732.804
Nog te leveren (reeds gedoneerde) voorraad aan MSO1.489.410-
Overige schulden en overlopende passiva318.115425.428
2.536.989579.791
Totaal passiva4.156.7782.093.603

2.2 Staat van baten en lasten

Ref.Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
BATEN
Baten van particulieren2.8.13.932.9333.481.0004.183.429
Baten van bedrijven2.8.21.126.366584.000537.751
Baten van kerken en scholen2.8.3294.501389.000339.190
Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven2.8.4387.768223.249226.584
Baten van andere organisaties-zonder-winststreven2.8.51.457.9262.228.0001.112.786
Som van de geworven baten7.199.4946.905.2496.399.740
Overige baten2.8.66.906-93.596
Som van de baten7.206.4006.905.2496.493.336
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling medische hulp2.4 / 2.9.1 85,6%6.166.9255.644.5385.299.111
Wervingskosten2.9.2 8,8%631.211935.027683.305
Kosten beheer en administratie2.9.3 4,0%287.354322.543313.059
Som van de lasten7.085.4916.902.1086.295.475
Saldo voor financiële baten en lasten120.9093.141197.861
Saldo financiële baten en lasten---
Saldo van baten en lasten1,6%120.9093.141197.861

2.3 Resultaatbestemming

Realisatie 2020Realisatie 2019
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve124.707112.489
Reserve financiering activa10.198-/- 16.690
Instandhoudingsreserve-/- 13.996102.062
Saldo per 31 december120.909197.861

2.4 Overzicht lastenverdeling

Ref.Doelstelling Medische hulp & voorlichtingWerving batenBeheer & administratieTotaal 2020Begroting 2020Totaal 2019
Besteding aan Doelstelling2.9.15.215.304--5.215.3044.782.5614.733.036
Publiciteit/communicatie2.9.2143.166334.053-477.218507.580375.513
Personeelskosten2.9.3.1652.817264.374128.0081.045.1991.267.347851.638
Kosten vervoersmiddelen2.9.3.25.2623.4662.21310.94216.20016.191
Huisvestingskosten2.9.3.350.5763.89414.62969.09994.85077.964
Kantoorkosten2.9.3.433.22921.88813.97469.09060.62033.126
Algemene kosten2.9.3.520.654-114.575135.229106.700128.458
Afschrijvingen2.9.3.645.9173.53613.95663.40866.25079.549
6.166.925631.211287.3547.085.4916.902.1086.295.475
Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/som van de baten85,6%81,1%81,6%
Bestedingen aan doelstellingen/som van de geworven baten85,6%81,1%82,8%
Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/som van de lasten87,0%78,5%84,2%
Wervingskosten baten:
Wervingskosten/som van de geworven baten 8,8%14,0%10,7%
Kosten beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie/som van de lasten4,1%4,7%5,0%

2.5 Kasstroomoverzicht

20202019
Kasstroom uit activiteiten
Totaal baten7.206.4006.493.336
Totaal lasten7.085.4916.295.475
Resultaat120.909197.861
Afschrijvingen63.40879.549
Cashflow184.317277.410
Mutaties in:
Voorraden-1.331.786-89.020
Verkoop pand Dordrecht-79.000
Vorderingen469.552-415.238
Voorzieningen19.80432.275
Crediteuren562.368-605.805
Overige kortlopende schulden1.394.830318.130
Saldo mutaties:1.114.768-680.658
Totaal kasstroom uit activiteiten1.299.085-403.247
Kasstroom uit investeringen
Investeringen in materiële vaste activa-40.270-30.719
Desinvesteringen in materiële vaste activa-1.195
Totaal kasstroom uit investeringen-40.270-29.524
Kasstroom uit financieringen
Aflossingen hypothecaire leningen o/g-33.336-33.336
Aflossingen overige leningen o/g-3.400-3.400
Nieuw opgenomen lening2.000-
Totaal kasstroom uit financieringen-34.736-36.736
Totale kasstroom1.224.079-469.507
Saldo liquide middelen per 1 januari593.9061.063.413
Totale kasstroom1.224.079-469.507
Saldo liquide middelen per 31 december1.817.985593.906

2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.6.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 650 voor ‘Fondsenwervende organisaties’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2.6.2 Vergelijkende cijfers

De cijfers van voorgaand boekjaar zijn waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

Grondslagen van waardering

2.6.3 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.6.4 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

2.6.5 Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats te brengen.

2.6.6 Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

2.6.7 Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.6.8 Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa.

2.6.9 Voorzieningen

Vanaf 2019 wordt, op basis van een uitgevoerd bouwkundig onderzoek, conform een

meerjarenonderhoudsplan een voorziening gevormd voor groot onderhoud aan het onroerend goed. Deze voorziening wordt gevormd volgens de componentenmethode. De voorziening wordt opgenomen tegen nominale waarde.

2.6.10 Lang- en kortlopende schulden

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling

2.6.11 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

2.6.12 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

2.7 Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

2.7.1. Materiële vaste activa

Gebouwen InventarisVervoermiddelenTotaal
Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde855.49587.25061.3461.004.091
Cumulatieve afschrijvingen-305.205-62.132-58.585-425.922
550.29025.1182.761578.169
Mutaties boekjaar 2020
Investeringen-25.27015.00040.270
Afschrijvingen-51.246-11.487-675-63.408
-51.24613.78314.325-23.138
Stand per 31 december 2020
Aanschafwaarde855.495112.52076.3461.044.361
Cumulatieve afschrijvingen-356.451-73.619-59.260-489.330
499.04438.90117.086555.031

De gebouwen betreffen:

Het recht van erfpacht met daarop gevestigd een bedrijfsruimte aan de Ridderkerkstraat 20 te Rotterdam. Kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, Sectie C, nummer 3914;

De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2019) van het pand aan de Ridderkerkstraat 20 te Rotterdam bedraagt € 654.000.

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:

Gebouwen (exclusief grond) 4-33%
Inventaris 20-33%
Vervoermiddelen 20%
 

2.7.2 Voorraden

31-12-202031-12-2019
Voorraad technische- en hulpgoederen1.489.410157.624
Saldo per 31 december1.489.410157.624

De volledige voorraad is gedoneerd aan Mercy Ships Operations (MSO) en staat daarmee niet meer ter vrije beschikking aan Stichting Mercy Ships Holland (MSH). Hiermee ligt het juridisch eigendom bij MSO en het economisch eigendom bij MSH. De voorraad is in de laatste maanden van 2020 sterk gestegen vanwege de voorraad bestemd voor inrichting van het nieuwe schip, de Global Mercy, en de aanschaf van waardevolle medische apparatuur ten behoeve van partnerorganisaties in Afrika. Goederen ouder dan twee jaar worden tegen nihil gewaardeerd vanwege ouderdom en/of incourantheid. Goederen ouder dan één jaar worden voor 50% van de inkoopwaarde gewaardeerd.

2.7.3 Vorderingen

31-12-202031-12-2019
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting45.62131.414
Saldo per 31 december45.62131.414
Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen nalatenschappen98.729500.749
Overige vorderingen150.002231.741
Saldo per 31 december248.731732.490

De overige vorderingen betreffen de nog te ontvangen baten via een betaalplatform en de nog te factureren doorbelastingen aan Mercy Ships Operations en Mercy Ships Global Association voor de inzet van werknemers.

2.7.4 Liquide middelen

31-12-202031-12-2019
ABN AMRO Bank N.V.159.86536.958
ING Bank N.V.455.84834.711
Rabobank1.202.272522.237
Saldo per 31 december1.817.985593.906

De aanwezige liquide middelen zijn per 31 december 2020 zijn aanzienlijk hoger dan per ultimo 2019. Dit is met name te danken aan aanzienlijke giften in december 2020; daar tegenover staan aangegane verplichtingen aan crediteuren (zie kortlopende schulden) met betrekking tot inkopen voor de schepen.

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

2.7.5a Continuïteitsreserve

31-12-202031-12-2019
Saldo per 1 januari758.984646.495
Mutatie volgens resultaatbestemming124.707112.489
Saldo per 31 december883.691758.984

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan. In het jaarverslag zijn diverse risico’s beschreven, inclusief de kans, impact en genomen maatregelen. Naar de mening van het bestuur zijn de risico’s door de maatregelen voldoende gemitigeerd voor zover het in de macht ligt van bestuur en directie. Er blijven enkele “restrisico’s” waarop bestuur en directie geen doorslaggevende invloed hebben en die het noodzakelijk maken een buffer te hebben voor het geval het risico zich materialiseert. Dat betreft:

 1. Risico op imagoschade
 2. Financiële tegenvallers, i.c. wegvallen van inkomsten

Het bestuur heeft overwogen dat deze risico’s belangrijke impact kunnen hebben op de hoogte van de baten, die immers nagenoeg geheel bestaan uit giften en sponsoring die niet voor lange termijn zijn toegezegd. Het bestuur overweegt daarbij dat de maximale verwachte impact wordt ingeschat op 50% van haar baten en dat een periode van 1 jaar voldoende gelegenheid moet geven om ofwel de oorzaken van de daling weg te nemen ofwel de organisatie zodanig aan te passen dat zij wordt afgestemd op de lagere baten. Om die reden is het bestuur van mening dat zij een continuïteitsreserve dient aan te houden van 50% van de jaarlijkse organisatiekosten.

2.7.5b Reserve financiering activa

31-12-202031-12-2019
Saldo per 1 januari405.957422.647
Mutatie volgens resultaatbestemming10.198-16.690
Saldo per 31 december416.155405.957

Deze reserve betreft de eigen middelen die zijn aangewend ter financiering van de vaste activa.

2.7.5c Instandhoudingsreserve

31-12-202031-12-2019
Saldo per 1 januari109.9517.889
Mutatie volgens resultaatbestemming-13.996102.062
Saldo per 31 december95.955109.951

Deze reserve wordt noodzakelijk geacht voor het realiseren van de doelstellingen op lange termijn. Uit deze reserve wordt een deel van de jaarlijkse exploitatiekosten die verband houden met de intensivering van de communicatie gefinancierd.

2.7.6a Voorziening groot onderhoud

Header 131-12-202031-12-2019
Saldo per 1 januari93.24460.969
Dotatie19.80432.275
Saldo per 31 december113.04893.244

In 2019 is op basis van een bouwkundig onderzoek een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan wordt jaarlijks de voorziening groot onderhoud gemuteerd, met in achtneming van de gemaakte kosten. De voorziening groot onderhoud is via de toegelichte stelselwijziging in 2019 gevormd.

2.7.7a Hypothecaire leningen Rabobank

31-12-202031-12-2019
Saldo per 1 januari172.212205.548
Aflossingen-33.336-33.336
Saldo per 31 december138.876172.212
Kortlopend deel hypothecaire leningen-33.336-33.336
Saldo langlopend deel per 31 december105.540138.876

De hypothecaire lening is per 1 december 2015 aangegaan en dient als financiering voor de aankoop van het recht van erfpacht op een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie C, nummer 3914, met de rechten van de erfpachter(s) op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit het bedrijfspand gelegen aan de Ridderkerkstraat 20, 3076 JW te Rotterdam. Op 20 november 2020 is een nieuwe lening aangegaan als verlenging van de eerder afgesloten lening. De looptijd bedraagt 52 maanden. De totale aflossing per jaar bedraagt € 33.336. De rente is 2,25% per jaar.

Het kortlopende deel van de aflossingsverplichting is verantwoord onder de kortlopende schulden

2.7.7b Overige leningen o/g

31-12-202031-12-2019
Saldo per 1 januari6.80010.200
Kwijtschelding-3.400-3.400
Nieuw opgenomen lening2.000-
5.4006.800

In 2012 heeft Stichting Mercy Ships Holland een bedrag van € 34.000 als lening ontvangen. Deze lening wordt in 10 jaarlijkse termijnen kwijtgescholden. Over de lening wordt geen rente berekend. In 2020 is hier een soortgelijke lening van € 2.000 bijgekomen, die in 5 jaarlijkse termijnen wordt kwijtgescholden. In 2021 wordt voor de eerste keer een aflossingstermijn kwijtgescholden.

2.7.8a Aflossingsverplichtingen hypothecaire leningen

31-12-202031-12-2019
Aflossingsverplichtingen hypothecaire leningen33.33633.333
Saldo per 31 december33.33633.333

2.7.8b Crediteuren

31-12-202031-12-2019
Schulden aan handelscrediteuren650.59188.223
Saldo per 31 december650.59188.223

Het crediteurensaldo per 31 december 2019 bevatte voor ca. € 590.000 facturen met betrekking tot de doelstelling. Deze facturen zijn begin 2021 voldaan.

2.7.8c Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-202031-12-2019
Loonbelasting45.53732.804
Saldo per 31 december45.53732.804

2.7.8d Nog te leveren (reeds gedoneerde) voorraad MSO

31-12-202031-12-2019
Nog te leveren (reeds gedoneerde) voorraad MSO1.489.410-
Saldo per 31 december1.489.410-

2.7.8e Overige schulden en overlopende passiva

31-12-202031-12-2019
Accountantskosten13.95010.039
Reservering vakantiegeld en -dagen93.00054.641
Vooruit ontvangen bedragen-135.847
Nog te betalen cash transfers en crew fees82.767147.434
Overlopende passiva128.39877.467
Saldo per 31 december318.115425.428

2.7.9    Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik

Uit een erfenis – belast met vruchtgebruik ten gunste van een derde – heeft de stichting op 30 mei 2005 verkregen:

 • 1/4-deel van het bloot eigendom van een onroerende zaak (Stokweg 12, 3911 TL Rhenen);
 • 1/4-deel van de aandelen van Pensioenfonds C. de Groot B.V., gevestigd te Leusden.

De hieruit vloeiende rechten zijn niet in de balans gewaardeerd aangezien de omvang niet betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Leasecontracten

De volgende leasecontracten zijn afgesloten:

 • voor het gebruik van een Kyocera multifunctioneel kopieer-, print- en scanapparaat. De leasekosten bedragen € 1.334 per kwartaal. Periodiek vindt afrekening over de gebruikte aantallen plaats;
 • voor één leaseauto met maandelijkse lasten van € 325 voor een personenauto. De looptijd betreft tot en met oktober 2021.

Contractuele toezeggingen

Voor de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2021 heeft een donateur een bijdrage toegezegd van € 700.000 ten bate van het versterken van de werving en training van (maritieme) vrijwilligers en het professionaliseren van Partner’s ‘Country Engagement’ activiteiten. Het gaat nog om de volgende gelden:

 • korter dan 1 jaar € 300.000

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2.8 Toelichting op de baten

2.8.1 Baten van particulieren

Realisatie 2020Realisatie 2019
Donaties en giften3.363.7662.452.375
Nalatenschappen325.996677.381
Baten met een bestemming243.1711.053.673
3.932.9334.183.429

De baten van particulieren zijn met 6,0% gedaald ten opzichte van 2019. Deze daling is te wijten aan een halvering van de baten uit nalatenschappen. In 2019 was er sprake van een aantal grote nalatenschappen. De baten uit donaties en giften zijn daarentegen licht gestegen.

2.8.2. Baten van bedrijven

Realisatie 2020Realisatie 2019
Donaties en giften794.631262.563
Giften in natura259.738186.916
Baten met een bestemming71.99788.272
1.126.366537.751

De baten zijn met 110,5% gestegen. Zowel de baten uit donaties en giften als de giften in natura zijn aanzienlijk gestegen.

2.8.3. Baten van kerken en scholen

Realisatie 2020Realisatie 2019
Donaties en giften271.720299.381
Baten met een bestemming22.78139.809
294.501339.190

De baten van kerken en scholen zijn met 13,1% gedaald. Deze baten fluctueren jaarlijks. In 2020 konden minder specifiek op deze doelgroepen gerichte activiteiten ontplooid worden door de coronacrisis.

2.8.4. Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven

Realisatie 2020Realisatie 2019
Verbonden organisaties-zonder-winststreven387.768226.584
387.768226.584

De baten van verbonden organisaties zonder winststreven betreft de bijdrage van Mercy Ships Operations (merendeel) en Mercy Ships Global Association in de personeelskosten van internationaal opererende medewerkers.

2.8.5. Baten van andere organisaties-zonder-winststreven

Realisatie 2020Realisatie 2019
Donaties en giften290.025292.828
Baten met een bestemming1.167.901819.958
1.457.9261.112.786

De baten van andere organisaties zijn met 31,0% gestegen. Dit is te danken aan enkele grotere giften.

2.8.6 Overige baten

Realisatie 2020Realisatie 2019
Overige baten6.9066.927
Verkoop appartement Dordrecht -86.669
6.90693.596

2.9 Toelichting op de lasten

2.9.1 Bestedingen aan de doelstelling

Verstrekkingen aan hospitaalschepen, waaronder kostenvergoedingen medewerkers, exploitatiekosten van de schepen en verstrekkingen van medische hulpgoederen.

2.9.1. Bestedingen aan de doelstelling

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Medische kosten2.088.9581.062.452
Voeding182.590673.621
Technische kosten554.281514.055
Logistieke kosten118.557552.679
Nieuwe schip1.232.4941.126.969
Kosten (werving) vrijwilligers274.286315.604
Overige kosten307.346195.701
Personeelskosten MSO & MSGA456.792291.955
5.215.3044.782.5614.733.036

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de bovengenoemde kosten:

Medische kosten

In 2020 zijn diverse specifieke projecten gesteund. In 2020 is voor € 103.025 aan medische zaken geschonken door bedrijven. Dit is als bate en als last verwerkt.

Voeding

De kosten voor voeding aan boord kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Een geladen  container heeft gemiddeld een waarde van € 70.000.

Technische kosten

Veel technische materialen kunnen, door de gerichtheid van Rotterdam op alles wat met scheepvaart te maken heeft snel en voordelig in onze omgeving worden ingekocht. Deze kosten fluctueren jaarlijks. In 2020 is voor € 14.099 aan technische materialen geschonken door bedrijven. Dit is als bate en als last verwerkt.

Logistieke kosten

Mercy Ships Holland heeft 28 containers verstuurd vanuit Rotterdam. De kosten voor de verzending over zee worden niet aan ons belast. Daarnaast is in 2020 voor €9.524 aan logistieke middelen geschonken door bedrijven. Dit is als bate en als last verwerkt.

Nieuwe schip

Mercy Ships Holland heeft ook in 2020, naast alle reguliere leveringen, een aanzienlijk bedrag kunnen bijdragen aan de inrichting en voorraadopbouw van en voor het tweede schip, de Global Mercy. In 2020 is voor € 85.567 aan goederen geschonken door bedrijven. Dit is als bate en als last verwerkt.

Kosten (werving) vrijwilligers

Dit betreft de kosten voor het werven en faciliteren van de vrijwilligers aan boord. Een belangrijk deel, € 219.819, betreft de crew fees voor deze vrijwilligers. Deze zijn gerelateerd aan gelabelde baten.

Personeelskosten MSO & MSGA

Mercy Ships Holland had in 2020 gemiddeld 7,2 FTE internationaal opererende medewerkers op de loonlijst staan. Een groot deel van deze lasten wordt gedekt door baten van de internationale organisatie.

2.9.2 Publiciteit en communicatie

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Fondswervingskosten88.548143.712
Nieuwsbrief- en advertentiekosten123.017152.281
Eventkosten219.98937.776
Overige 46.66441.744
477.218507.580375.513

2.9.3 Kosten beheer en administratie

2.9.3.1 Personeelskosten

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Lonen en salarissen796.590624.793
Sociale lasten155.531118.523
Banksparen29.08722.728
Reis- en verblijfkosten 20.78538.988
Opleidingskosten12.23116.553
Overige personeelskosten30.97530.053
1.045.1991.267.347851.638

Het gemiddeld aantal medewerkers, uitgedrukt in fulltime arbeidskrachten, bedroeg gedurende het boekjaar 2020: 19,1 (2019: 14,2).

Directiebezoldiging 2020 2019
     
Naam

M.G.I.

Havinga-Huurman

M.G.I.

Havinga-Huurman

Functie Algemeen directeur Algemeen directeur
     
Dienstverband    
Aard (looptijd) onbepaald onbepaald
Uren 36 36
Periode 01/01-31/12 01/01-31/12
     
Jaarbezoldiging
Bruto salaris/vergoeding 54.138 50.692
Vakantiegeld 4.331 4.055

Belaste vergoedingen/bijtellingen

Banksparen/bijdrage pensioen

7.426

1.680

7.192

1.680

     
Totaal bezoldiging 66.575 63.619

In verband met de erkenningseisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor goededoelen-organisaties is in het verslagjaar de bezoldiging van de bestuurder getoetst aan de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht, zoals vastgesteld door de vereniging Goede Doelen Nederland.

De Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Dit leidt tot een zogenaamde BSD-score van 335 punten met een maximaal jaarinkomen van € 88.928.

Het voor de toetsing relevante werkelijke jaarinkomen van de bestuurder valt binnen het maximumbedrag conform de BSD-score. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen en bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven tevens binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 201.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

2.9.3.2 Kosten vervoermiddelen

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Brandstof1.696 5.015
Leasekosten3.8973.783
Onderhoud8692.018
Motorrijtuigenbelasting1.9082.241
Verzekeringskosten1.9192.418
Overige kosten vervoermiddelen653716
10.94216.20016.191

2.9.3.3 Huisvestingskosten

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Belastingen en verzekeringen10.2568.984
Schoonmaak en servicekosten9.6989.020
Energiekosten17.56718.530
Klein onderhoud en overige kosten7.4023.756
Rentelasten hypotheek4.3735.399
Dotatie aan voorziening groot onderhoud19.80432.275
69.09994.85077.964

2.9.3.4 Kantoorkosten

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Kosten kantoorbenodigdheden4.5283.302
Huur kopieermachine5.2134.773
Automatiseringskosten51.04017.770
Telefoonkosten3.4772.063
Overige kantoorkosten4.8325.220
69.09060.62033.126

2.9.3.5 Algemene kosten

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Verzekeringen9683.144
Advieskosten4.8707.197
Juridische kosten1.560 -
Accountantskosten20.50024.647
Bankkosten 24.03421.935
Administratiekosten60.28457.924
Overige kosten23.01313.611
135.229106.700128.458

2.9.3.6 Afschrijvingen

Realisatie 2020Begroting 2020Realisatie 2019
Gebouwen51.24664.996
Inventaris11.48712.802
Vervoermiddelen6751.751
63.40866.25079.549

2.10 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

2.11 Vaststelling Jaarrekening

Was getekend te Rotterdam, 28 april 2021

————————————

De heer J.S. van den Bosch

Voorzitter

————————————

De heer P. den Hertog

Penningmeester

————————————

De heer H.C.C. de Jonge

Secretaris

————————————

Mevrouw N.E.M. van de Hoeve

————————————

De heer G. van de Weerdhof

Overige gegevens

Stichting Mercy Ships Holland
Ridderkerkstraat 20
3076 JW  ROTTERDAM

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Mercy Ships Holland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Mercy Ships Holland te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mercy Ships Holland per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

 1. de balans per 31 december 2020 (met een balanstotaal van € 4.156.778);
 2. de staat van baten en lasten over 2020 (met een resultaat van € 120.909, overschot); en
 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Mercy Ships Holland te Rotterdam, zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • het bestuurs- en directieverslag;
 • bijlage: begroting 2021.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat, die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken, zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren, of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel, indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Was getekend te Sliedrecht, 28 april 2021.

WITh accountants B.V.

P. Alblas RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Stichting Mercy Ships Holland

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Bijlage

Begroting 2021

Begroting 2021Realisatie 2020Begroting 2020
BATEN
Baten van particulieren4.627.0003.932.9333.481.000
Baten van bedrijven842.0001.126.366584.000
Baten van kerken en scholen449.000294.501389.000
Baten van verbonden organisaties-zonder-winststreven425.927387.768223.249
Baten van andere organisaties-zonder-winststreven652.0001.457.9262.228.000
Som van de geworven baten6.995.9277.199.4946.905.249
Overige baten-6.906-
Som van de baten6.995.9277.206.4006.905.249
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling medische hulp5.699.4276.166.9255.644.538
Wervingskosten888.000631.211935.027
Kosten beheer en administratie364.000287.354322.543
Som van de lasten6.951.4277.085.4916.902.108
Saldo vóór financiële baten en lasten44.500120.9093.141
Saldo financiële baten en lasten---
Saldo van baten en lasten44.500120.9093.141

Sponsors

Het jaarverslag is volledig gesponsord door de volgende bedrijven. Hartelijk dank!